Unge Høyre legger tryggheten til innbyggerne til grunn for hvilken ruspolitikk vi skal føre. Når vi vet at omsetningen av rusmidler finansierer kriger, terrororganisasjoner og gjengmiljøer ønsker vi derfor å legalisere de lettere rusmidlene, som skal strengt reguleres. Vi tror dette vil føre til en større kontroll over hva stoffene inneholder, hvor mye som blir solgt og at det vil kvele de kriminelle organisasjonene.

Samtidig må vi innse at norsk rusomsorg har vært feilslått. Unge Høyre støtter derfor rusreformen som går ut på at man i realiteten avkriminaliserer bruk og besittelse av narkotiske midler. Unge Høyre ønsker også at man i større grad skal kunne tillate behandlingsmetoder som heroinassistert behandling og sprøyterom.

Unge Høyre er for legalisering av lettere narkotiske stoffer.

Gå til politikk A-Å