I dag er det flere skoler som mangler rådgivere i fulltidsstilling og dagens rådgivere har ingen egen utdannelse. Dette fører til at mange elever ikke får rådgivning om utdanningsvalg, og at kvaliteten på rådgivningen er for lav. For å sikre at fremtidige rådgivere har tilstrekkelig med kompetanse, ønsker Unge Høyre at det opprettes en egen rådgivningsutdanning. I tillegg vil Unge Høyre innføre en sertifiseringsordning for rådgivere, og stille krav om at alle som jobber som rådgivere skal gjennomgå denne.

Unge Høyre vil:

  • Innføre en 3-årig rådgiverutdannelse
Gå til politikk A-Å