Unge Høyre mener det er viktig å bekjempe den økende graden av psykiske lidelser blant ungdom, og at dette må gjøres gjennom direkte oppfølging av hver enkelte som rammes. Det viktigste er ikke om tilbudet er offentlig eller privat, men at de som trenger hjelp får den hjelpen de trenger når de trenger den.

For mange av elevene som sliter psykisk er det helt avgjørende med en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste. Derfor kjemper Unge Høyre for at kommunene skal ansette flere helsesøstre og skolepsykologer. Vi vil gjøre veien fra psykolog til behandling kortere, og vi vil at helsesøstre skal kunne henvise direkte til psykolog uten at man må gå omveien innom fastlegen. Vi ønsker også at det skal bli lettere å komme i kontakt med helsesøstertjenesten gjennom digitale løsninger.

Unge Høyre vil derfor:

  • Gi elever tilgang på skolepsykolog.
  • Få på plass en døgnåpen digital helsesykepleier-tjeneste.
  • Gi alle elever tilbud om helsesykepleier i skoletiden.
  • At skolehelsetjenesten skal få muligheten til å henvise elever direkte til psykologspesialist innen tre uker.
  • Øremerke midlene til kommunene tiltenkt ansettelsen av flere helsesykepleiere.
  • At helsesykepleierne skal bli mer synlig i skolen, og derfor også besøke klassen i begynnelsen av året
  • Opprette helsestasjoner for gutter i de største byene.
  • Ha lavere terskel for å komme til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og de distriktspsykiatriske sentrene (DPS).
  • Få flere lavterskeltilbud uten timebestilling i kommunene.
  • Etablere ungdomshelseteam ved helsestasjoner og sykehus.
Gå til politikk A-Å