Unge Høyre mener det er viktig å bekjempe den økende graden av psykiske lidelser blant ungdom, og at dette må gjøres gjennom direkte oppfølging av hver enkelte som rammes. Det viktigste er ikke om tilbudet er offentlig eller privat, men at de som trenger hjelp får den hjelpen de trenger når de trenger den.

For mange av elevene som sliter psykisk er det helt avgjørende med en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste. Derfor kjemper Unge Høyre for at kommunene skal ansette flere helsesøstre og skolepsykologer. Vi vil gjøre veien fra psykolog til behandling kortere, og vi vil at helsesøstre skal kunne henvise direkte til psykolog uten at man må gå omveien innom fastlegen. Vi ønsker også at det skal bli lettere å komme i kontakt med helsesøstertjenesten gjennom digitale løsninger.

Et svært vellykket tiltak som har fungert mot dette er ”Tidlig intervensjon mot psykose” (TIPS). TIPS handler om å korte ned perioden fra symptomer viser seg til personen får et behandlingstilbud. TIPS er et ”oppdagelsesteam” bestående av fagpersonell. Teamet har som oppgave å innen 24 timer fra de får beskjed om en person med psykiske problemer møte pasienten for en vurdering. I Stavanger har TIPS ført til at den gjennomsnittlige ventetiden for behandling sunket fra 114 uker (over to år), til 25 uker.

Gå til politikk A-Å