Teknologisk utvikling medfører stadig nye trusler for enkeltmenneskers personvern. En viktig oppgave for en liberal rettsstat er å beskytte enkeltmennesker og minoriteter mot overgrep og vilkårlig behandling. I tillegg vil ikke Unge Høyre ha et samfunn basert på frykt for myndighetene. Retten til privatliv og personvern må sikres i alle deler av samfunnet. Dette skal alltid vektes tungt ved bruk av etterforskningsmetoder, og det skal legges klare føringer til grunn ved bruk av overvåkning. Mennesker er uskyldige inntil det motsatte er bevist, og hvis staten krenker personvernet, begrenses rettssikkerheten i et liberalt demokrati.

Unge Høyre vil blant annet: 

  • At staten ikke skal ha anledning til å lagre eller benytte overskuddsinformasjon.
  • At private aktører må opplyse om hvilke data og informasjon de samler inn fra en forbruker.
  • At Norge gjennom internasjonale fora skal jobbe for strengere regulering av videresalg av data.
  • At innbyggere skal ha mulighet til å få innsyn i all informasjon staten har lagret om dem, og hvem som benytter seg av den.
Gå til politikk A-Å