Unge Høyre ønsker å redusere både det offentlige eierskapet og den offentlige sektoren. Det er det hovedsakelig to grunner til.

For det første er ikke den norske velferdsstaten bærekraftig. Da må man enten heve inntektene gjennom å ta inn mer i skatt, eller senke kostnadene. Unge Høyre ser det som definitivt mest hensiktsmessig å redusere størrelsen på staten.

For det andre vil en for stor stat hemme din og min frihet. Et hvert menneske skal i størst mulig grad kunne ta sine egne valg, uten offentlig innblanding. En omfattende stat er til hinder for dette.

Gå til politikk A-Å