De første årene på skolen har stor innvirkning på resten av skolegangen, og derfor er det viktig å hjelpe hver enkelt elev så tidlig som mulig i grunnskolen. Unge Høyre vil gi alle elever tilpasset undervisning fra første klasse for at elevene skal lære mest mulig, og for å hindre at flere faller fra. Gjennom nivåvalg kan elevene, i samråd med læreren, til enhver tid velge hvilket nivå det skal være på undervisningen i basisfagene.

Gå til politikk A-Å