Unge Høyre mener at NAV er et viktig virkemiddel for å ha et sterkt sikkerhetsnett i Norge. NAV skal spille en nøkkelrolle for å få mennesker uten arbeid til en jobb eller ta utdannelse.

Gå til politikk A-Å