Unge Høyre mener lettere narkotiske stoffer skal legaliseres og strengt reguleres. For oss er det viktig å ta utgangspunkt i det samfunnet man har, og ikke det samfunnet man skulle ønske seg.

Forbudspolitikken i Norge i dag gjør at det ikke finnes noen kontroll med innholdet i de ulovlige rusmidlene som omsettes. I tillegg må personer som vil benytte seg av andre rusmidler enn alkohol, oppsøke kriminelle miljøer. Ved å legalisere og regulere lettere narkotiske stoffer kan man både gi rusmisbrukere en verdigere hverdag, sørge for tryggere omgang med rusmidler, få kontroll på et stadig voksende problem og bryte ned globale narkotikakarteller.

Det viktigste med ruspolitikken er at tilbud finnes før mennesker faller utenfor. Derfor bør ruspolitikken styres etter prinsippet om skadereduksjon og opplysning – ikke straff.

Gå til politikk A-Å