For at nordmenn skal kunne benytte seg av velferdsgoder, så må noen skape verdiene som betaler for dem. Dette er det næringsdrivende i hele landet som står for. For å ha en velferdsstat så må man skape verdiene før man fordeler dem. Vi ønsker å gjøre det lettere for næringslivet ved å senke skatter og avgifter og ved å redusere byråkratiet, slik at næringslivet bringer inn flere skattekroner og flere arbeidsplasser.

Gå til politikk A-Å