Unge Høyre er prinsipielle motstandere av monopoler. Vi mener at innbyggere får best mulig pris, kvalitet og tilbud dersom bedrifter må konkurrere om kundene.

Vi får monopol når en aktør eier eller kontrollerer et marked. NRK og Televerket (nå Telenor) var monopoler tidligere, et eksempel på et monopol som eksisterer i dag er Vinmonopolet. Uten reell konkurranse mellom flere selvstendige aktører vil ikke markedet fungere og varene og tjenestene til meg og deg blir dårligere. Derfor er Unge Høyre imot både offentlige og private monopoler.

Gå til politikk A-Å