Det er grunnleggende for Unge Høyre at vi har en statsform som gir innbyggerne rett til å velge sine representanter til landets styre, samtidig som vi ivaretar nedarvede tradisjoner og en historisk arv som sikrer kontinuitet og stabilitet. I dag har monarkiet stor oppslutning og legitimitet i folket, og blir sett på som en viktig institusjon i samfunnet. Derfor er et folkelig forankret konstitusjonelt monarki den statsform Unge Høyre legger til grunn for styre av Norge.

Gå til politikk A-Å