Hver dag gruer rundt 17.000 elever seg til å gå på skolen fordi de blir mobbet. Over 30.000 elever sier de føler seg mobbet av sin egen lærer på ukentlig basis. For å bekjempe mobbing vil Unge Høyre gjeninnføre anti-mobbeprogrammene som den rødgrønne regjeringen fjernet til tross for gode resultater og styrke skolehelsetjenesten. Lærere som mobber elever bør få sparken og vi må si klart ifra at det er alltid mobberen, og aldri mobbeofferet som skal bytte skole.

Unge Høyre har en nullvisjon for mobbing. Vi vil jobbe for et mobbeombud i hvert fylke, slik at noen har det øverste ansvaret for hvordan skolen kan forhindre mobbing.

Gå til politikk A-Å