For Unge Høyre vil det være viktig å føre en god miljøpolitikk slik at de som kommer etter oss skal arve et like godt, eller bedre miljø enn det vi har i dag. Da står vi overfor store utfordringer fremover. For å møte miljøutfordringene vil Unge Høyre satse på teknologi og fornybar energi. Vi vil også gjøre det lettere å være miljøvennlig og vanskeligere å være miljøfiendtlig gjennom grønnere skatter.

Dagens miljøutfordringer er vår generasjons største utfordring. I fremtiden vil det være mer plast enn fisk i havet og at flere dør av lokale forurensninger. Samtidig så vet man også at verdenssamfunnet tidligere har løst miljøutfordringer, som for eksempel med ozonlaget. Unge Høyre tror at verdenssamfunnet i felleskap må gå sammen for å løse mange av de store utfordringene, men at politikere i Norge likevel kan gjøre mye ved for eksempel å gjøre det lettere å ta toget.

Gå til politikk A-Å