Unge Høyre mener Norge bør føre en miljøpolitikk som gjør at våre etterkommere arver et like godt, eller bedre miljø enn det vi har i dag. Da står vi overfor store utfordringer fremover. For å løse klimaproblemene og miljøutfordringene vil Unge Høyre gjennomføre et stort klimaløft som reduserer utslippene drastisk og skjermer naturen.

Da må vi satse på å erstatte kull, olje og gass med fornybar energi, ta i bruk ny teknologi og ta bedre vare på naturen. Vi vil også gjøre det lettere å være miljøvennlig, vanskeligere å være miljøfiendtlig og vi vil samarbeide tettere med andre land i verden for å kutte utslippene.

Dagens miljøutfordringer er vår generasjons største utfordring. Samtidig vet vi at verdenssamfunnet tidligere har løst store miljøutfordringer, som for eksempel å tette hullet i ozonlaget. Unge Høyre tror at verdenssamfunnet i felleskap må gå sammen for å løse mange av de store utfordringene og at Norge kan lede an.

Gå til politikk A-Å