Unge Høyre mener at de beste samfunnene skapes av frie mennesker som jobber sammen i fellesskap. Forutsetningen for vår frihet, er at vi har grunnleggende rettigheter. Ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, vern mot vilkårlig maktmisbruk og eiendomsrett er eksempler på rettigheter som er universelle for alle mennesker. Noen grupper opplever dessverre systematisk forskjellsbehandling og har i praksis ikke de samme grunnleggende rettighetene eller muligheten til å delta i samfunnslivet på lik linje med andre. Vi mener at arbeidet for demokrati, likestilling, minoriteters rettigheter og retten til å elske den man vil bør være en særlig viktig del av Norges internasjonale arbeid. Unge Høyre mener at Norge skal være en pådriver for menneskerettighetsarbeid i verden og stille krav om fremgang i land vi samarbeider med og alltid se utviklingspolitikk, utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk i sammenheng.

Gå til politikk A-Å