Mediemangfold er avgjørende for å ivareta ytringsfrihet og kritisk opposisjon til makten i samfunnet. Det er viktig at vi har en godt organisert og fri presse som kan formidle bredden av informasjon. Unge Høyre mener vi bør beholde NRK som en statlig finansiert allmennkringkaster, og ser verdien av institusjonen NRK som en formidler av informasjon som ikke nødvendigvis er lønnsom. Unge Høyre mener også vi bør tillate politisk reklame i alle kanaler, for å øke bevisstheten og tilgangen på informasjon rundt politikk.

Gå til politikk A-Å