Unge Høyre er opptatt av å sikre ytringsfrihet, pressefrihet, informasjonsfrihet og at folk har tilgang på nyheter og informasjon over hele landet.

Unge Høyre vil ha en mediestøtte som er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter. Vi trenger sterke medier som kan føre kontroll med politikerne, myndighetene og som er i stand til å rette et kritisk søkelys mot kritikkverdige forhold i samfunnet.

Mediemangfold er avgjørende for å ivareta ytringsfrihet og kritisk opposisjon til makten i samfunnet. Det er viktig at vi har en godt organisert og fri presse som kan formidle bredden av samfunnsnyttig informasjon. Unge Høyre ser også verdien av å ha en statskanal som kan drive folkeopplysning som ikke nødvendigvis er økonomisk lønnsom for andre mediehus.

Unge Høyre vil verne om det åpne nettet og jobbe for å ivareta personvernet og opphavsrettigheter.

Unge Høyre vil:

  • Beholde NRK som en statlig finansiert allmennkringkaster.
  • Sikre et minimum av mediemangfold, men at pressen i hovedsak skal klare seg uten offentlig finansiering.
  • Tillate politisk reklame i alle kanaler.
Gå til politikk A-Å