Unge Høyre vil styrke lokaldemokratiet og legge oppgaver og politiske beslutninger så nær innbyggerne som mulig. Det forutsetter sterke og kompetente lokale styringsnivåer. Unge Høyre ønsker å styrke lokalsamfunnets makt på̊ bekostning av statens makt, men ikke på̊ bekostning av enkeltmennesket.

Unge Høyre er for to forvaltningsnivåer. Det betyr at vi ønsker å fjerne fylkeskommunen, og heller overføre ansvaret og makten til kommunene.

Gå til politikk A-Å