Unge Høyre vil styrke lokaldemokratiet og legge oppgaver og politiske beslutninger så nær innbyggerne som mulig. Det forutsetter sterke og kompetente lokale styringsnivåer. Unge Høyre ønsker å styrke lokalsamfunnets makt på bekostning av statens makt, men ikke på bekostning av enkeltmennesket.

Gå til politikk A-Å