Norge har fortsatt en vei å gå for å bli et helt likestilt samfunn. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, og gutta klarer seg dårligere på skolen enn jentene. Begge deler er likestillingskamper vi må ta. Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelser. Likestillingspolitikk skal ikke fremme resultatlikhet, men sikre at alle har samme rettigheter og plikter.

Unge Høyre er mot kvotering fordi vi mener at alle mennesker fortjener å bli vurdert ut ifra hva de kan og hva de vil, ikke hvem man er. Det viktigste er at alle har akkurat de samme mulighetene til å bli det de ønsker, og da blir det feil å kvotere eller favorisere enkelte grupper.

Gå til politikk A-Å