Unge Høyre vil ha et samfunn der alle har friheten og retten til å være seg selv. Vi mener alle skal ha de samme rettighetene og mulighetene til å delta i fellesskapet uavhengig av kjønn, legning, seksuell orientering, etnisk bakgrunn og funksjonsnedsettelser. I Norge skal man aldri behøve å være redd for hva som kan skje hvis man ikke følger normene. Ingen mennesker er like, men alle skal ha den samme retten til å være seg selv.

Unge Høyre fordømmer diskriminering, vold og hat mot LHBT-personer. Vi jobber målrettet gjennom vårt internasjonale arbeid for at alle land skal respektere menneskets iboende egenverdi og gi rettigheter til alle mennesker uavhengig av kjønn og seksualitet. Ingen er fri før alle er fri!

Unge Høyre vil:

  • Beholde et spesielt vern i straffeloven for personer utsatt for hatkriminalitet.
  • At homofile skal kunne donere blod.
  • Ha en bedre og mer inkluderende seksualundervisning i skolen.
  • At kompetanse om LHBTIQ+ skal komme inn i rammeplanen til alle relevante utdannelsesløp.
  • Forsterke arbeidet for likestilling i minoritetsmiljøer.
  • Innføre en tredje kjønnskategori.
Gå til politikk A-Å