Vi vil hjelpe elever med lese-, regne- og skrivevansker til å fullføre skolegangen og lykkes på skolen.

Tidlig oppfølging, støtte til datautstyr, tett samarbeid med PP-tjenesten og dyktige lærere er viktige virkemidler.

Mange elever fullfører ikke videregående opplæring. En årsak er lese– og skrivevansker. Det er viktig at elever som sliter med lese- og skrivevansker eller dyskalkuli fanges opp så tidlig som mulig og får den oppfølgingen de trenger. Lærere må få nødvendig kompetanse til dette gjennom et tettere samarbeid mellom PP-tjenesten og skolen.

Mange som faller utenfor arbeidslivet sliter med dårlige lese– og skriveferdigheter. Derfor vil vi styrke sikkerhetsnettet for denne gruppen.

Gå til politikk A-Å