Unge Høyre mener at landbruket er en overregulert næring som trenger omfattende reformer i form av deregulering og skattelettelser for å møte vår tids utfordringer og krav. For å gjøre landbruket mer attraktivt for investeringer, innovasjon og nye generasjoner drivere, mener Unge Høyre at det er nødvendig å styrke den private eiendomsretten og avvikle reguleringer med hensyn til blant annet deling av eiendom, produksjonsstørrelse og antall deltakere i samdrift.

Vi mener at landbruket bør drives mer miljøvennlig. Derfor vil Unge Høyre legge til rette for gode støtteordninger for bruk av husdyravfall til biogass og andre fornybarløsninger i landbruksnæringen, gjøre landbruket kvotepliktig på linje med andre sektorer, fjerne avgiftsfri diesel på landbruksmaskiner og legge til rette for økt bruk av utslippsfrie anleggsmaskiner i landbruket.

Gå til politikk A-Å