Unge Høyre er opptatt av at alle elever som starter i videregående skal få muligheten til å fullføre utdanningen sin. Da er det viktig med flere lærlingplasser. Unge Høyre har vært forkjempere for tiltak som har medført mange tusen flere lærlingplasser. Vi har økt lærlingtilskuddet, sørget for at staten tar inn egne lærlinger og for at det alltid skal være med lærlinger i offentlige anbud. I mange kommuner og fylker styrt av Høyre jobber Unge Høyre for at lærlinger skal få gode kår.

Unge Høyre er imidlertid ikke fornøyd med det. Norge skal ha verdens beste yrkesfagutdanning og da må det bli både enklere og bedre å være lærling, samtidig som det skal være mange gode måter å fullføre yrkesutdanningen på. Unge Høyre vil derfor at alle fylker skal tilby elever muligheten til å ta praksisbrev. Vi vil ha et utvidet tilbud med toårig opplæring i skole for elever som ikke får lærlingplass, slik at man får mulighet til å oppnå fagbrev.

 

Unge Høyre vil også:

  • Øke lærlingtilskuddet til det utgjør kostnaden av en skoleplass.
  • Fjerne skatter og avgifter på lærlinger (lærlingskatten).
  • Samarbeide med næringslivet for å sørge for at flere yrkesfagelever får lærlingplass.
  • Innføre læreplassevaluering og kvalitetskontroll av lærlingebedrifter.
  • Samarbeide bedre med små bedrifter for å tilby flere lærlingplasser.
  • At de faglige rådene og nemndene som består av partene i arbeidslivet, skal få mer innflytelse i yrkesfaglige spørsmål, eksempelvis ved å kunne påvirke læreplanene i yrkesfag og hvordan avsluttende prøve skal gjennomføres.
Gå til politikk A-Å