Alle har i løpet av skolegangen opplevd gode og dårlige lærere. For en god lærer er elever de beste rådgiverne for å skape en bedre undervisning. Alle yrkesgrupper blir vurdert for å se hvordan man kan forbedre seg. Derfor må elevene få lovfestet rett til å kunne vurdere undervisningen anonymt slik at gode lærere kan bli bedre. Dårlige lærere skal få etter- og videreutdanning, men hvis gjentatt vurdering viser at man er uegnet som lærer må man finne seg et annet yrke.

Gå til politikk A-Å