Læreren er av Norges viktigste yrker. For å få rekruttert de beste til læreryrket, må læreryrket være et attraktivt yrke med gode vilkår og muligheter for utvikling og videre karriere. Unge Høyre mener at det er viktigere med gode lærere framfor mange lærere. Vi vil derfor bruke ressursene på å styrke lærerutdanningen, forbedre lønnsvilkårene og øke mulighetene for etter- og videreutdanning, fremfor å øke lærertettheten.

Det finnes mange dyktige lærere. Dessverre er det også en del lærere som mangler tilstrekkelig med fagkunnskaper, pedagogiske evner, eller som ikke har redskapene de trenger for å utføre jobben på en tilfredsstillende måte. Unge Høyre vil øke opptakskravene og styrke lærerutdanningen for å gjøre utdannelsen mer attraktiv.

Unge Høyre vil derfor beholde kravet om karakteren 4 i norsk, matematikk og engelsk, og minimum 35 skolepoeng, for å kunne bli tatt opp til en lærerutdanning. Vi vil også redusere antall studiesteder som kan tilby lærerutdanning for å heve kvaliteten. Fordi man kan være en god lærer uten å ha et kjempehøyt karaktersnitt, vil vi tillate at utdanningsinstitusjonene gjennomfører intervjuer ved opptak til lærerutdanningen, slik vi ønsker for alle utdanninger. Det er også nødvendig med mer praksis på lektorutdanningen.

Mange av de som fullfører lærerutdanningen velger å arbeide som noe annet enn lærer etter fem år. For at det skal bli mer attraktivt å bli i læreryrket, vil Unge Høyre innføre flere karriereveier i skolen og tilby lærere bedre og mer individuelle lønnsvilkår. Flere karriereveier i skolen innebærer at en lærer kan sikre seg opprykk og høyere lønn ved å dokumentere en kombinasjon av teoretisk og praksisbasert kompetanse innen et bestemt felt, som er høyere enn den man får gjennom lærerutdanningen. Kravene for å oppnå opprykk og høyere lønn må være forutsigbare og tydelige.

For å gjøre læreryrket til et mer attraktivt yrke, er det viktig at lærerne har tid til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen. Unge Høyre er kritiske til unødvendig møtevirksomhet, rapportering og dokumentasjon, og vil bekjempe tidstyvene i skolen.

 

Unge Høyre vil derfor:

 • Gi lærerne høyere lønn.
 • Åpne for større adgang til å individualisere lærerlønningene basert på karriereveiene.
 • Innføre flere karriereveier i skolen som skal gi lærere mulighet til å spesialisere seg og motta høyere lønn. Det kan være karriereveier innen:
  • Fag, der lærerne kan fordype seg i ulike fag og ha jevnlig kontakt med universiteter, forskningsinstitusjoner og andre fagmiljøer utenfor skolen.
  • Vurdering, der lærerne kan bli eksperter i å være gode og objektive sensorer.
  • Skoleledelse, der lærerne kan fordype seg i skoleledelse.
  • Skolemiljø, der lærerne kan utvikle sin kompetanse om relasjoner, klassemiljø og forebygging, og forebygging av mobbing.
 • At nyansatte lærere skal ha et redusert antall timer med undervisning i de to første årene.
 • Gi lærere med lang erfaring mulighet til å undervise i flere timer i uken dersom de ønsker det.
 • At alle kommuner fjerner unødvendige krav til dokumentasjon og rapportering.
Gå til politikk A-Å