Kvotering er å forskjellsbehandle mennesker ut i fra eksterne kvaliteter som kjønn, etnisitet, legning eller geografi. Unge Høyre mener at alle mennesker fortjener å bli vurdert ut ifra personlige egenskaper, og at kvotering er diskriminering. Derfor er Unge Høyre imot alle former for kvotering.

Unge Høyre mener kjønnspoeng i opptakene til høyere utdanning er en form for kvotering. Vi vil derfor kjerne kjønnspoeng. Samtidig mener Unge Høyre at det er viktig å sette inn tiltak som kan bedre kjønnsbalansen på enkelte studieretninger. Unge Høyre er derfor positive til mentor- eller rekrutteringsprogrammer, skolene bør kunne opprette egne stipender for å bedre kjønnsbalansen og staten bør kunne differensiere hvor mye av studielånet som blir omgjort til stipend.

Gå til politikk A-Å