Kulturlivet er en viktig premissleverandør for samfunnsdebatten og for samfunnets utvikling. Derfor er det viktig at kulturlivet er fritt og uavhengig av statlige føringer. Privat finansiert kultur er en viktig del av kulturtilbudet i Norge, og slik må det fortsette å være for å sikre kulturens uavhengighet.

Unge Høyre mener kultur har en egenverdi. Derfor bør staten sikre et minimum av rikt og mangfoldig kulturliv. Unge Høyre mener at staten har et ansvar for at kultur formidles i alle deler av landet, både gjennom støtte til store nasjonale kulturinstitusjoner, og til lokale og regionale kulturarenaer.

Gå til politikk A-Å