Unge Høyre vil fjerne kontantstøtteordningen. Ordningen var tidligere en løsning på et reelt problem, men er i dag utdatert. Vi mener det er en viktig verdi at barn går i barnehagen og at friske foreldre går på jobb. Da bør også velferdsordningene våre speile det. I barnehagen lærer barn språkferdigheter, de øver motorikken sin og lærer seg sosiale ferdigheter som er viktige for barnas videre utvikling.

Gå til politikk A-Å