Regjeringen har laget en ny strategi så flere får kunnskapen og kompetansen arbeidslivet har bruk for. Det er en viktig utvikling i arbeidet for å få en bedre skole og utdanningssektor.

Blant annet skal strategien: 

  • Bidra til at den enkelte og samfunnet gjør gode valg.
  • Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet.
  • Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet.
Gå til politikk A-Å