Kommunene står for mesteparten av tjenestene til innbyggerne – alt fra barnehage, skole, barnevern til eldrehjem. I Norge er det slik at alle kommunene skal tilby innbyggerne de samme tjenestene. Bergen kommune med 265 000 innbyggere har de samme oppgavene som Osen kommune med 950 innbyggere. Unge Høyre vil at du alltid, uansett hvor du bor, kan regne med at du får hjelp når du trenger det.

Unge Høyre mener at vi skal fortsette arbeidet med kommunereformen, slik at Norge får enda sterkere kommuner som kan levere gode velferdstjenester til sine innbyggere. Kommunereformen styrker kommunene, øker det lokale selvstyret og legger grunnlaget for at flest mulig oppgaver kan løses nær innbyggerne og tilpasses deres behov. Vi mener at flere oppgaver kan overtas av kommunene, og at en kommunereform vil legge bedre til rette for et mangfold av lokalsamfunn med flere muligheter, større ansvar og nye oppgaver. Unge Høyre vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom.

Gå til politikk A-Å