Det ligger et stort potensial for utslippsreduksjoner i nullutslippsmaskiner og bedre forskrifter for klima- og miljøkrav til nye bygninger. Unge Høyre vil arbeide for grønnere anleggsplasser og over tid stramme inn byggeforskriftene i tråd med teknologiutviklingen. På sikt må det kreves plusshusstandard for nye bygg. Unge Høyre ønsker blant annet å innføre passivhusstandard for nye bolighus, at alle offentlige bygg som hovedregel skal bygges som plusshus, stille krav om null- og lavutslippsanleggsplasser ved alle offentlige utbygginger, og arbeide for mer bruk av tre i private og offentlige nybygg.

Gå til politikk A-Å