Unge Høyre mener at tallkarakterer fra 1 til 6 er en god vurderingsform så lenge det kombineres med utfyllende og konkret tilbakemelding fra lærer om hvordan eleven kan forbedre seg. Unge Høyre ønsker derfor å innføre veiledende karakterer i basisfagene fra 5.klasse. Mange elever på barneskolen vet ikke hvilket nivå de ligger på i et fag fordi tilbakemeldingene er uklare, og derfor kan overgangen til ungdomsskolen bli stor.

Det er viktig med en rettferdig og upartisk vurdering av elevenes arbeid. Flere elever føler at lærerens personlige mening spiller en rolle når karakterene settes. For å motvirke dette ønsker Unge Høyre at alle store prøver og innleveringer skal rettes anonymt.

Gå til politikk A-Å