Unge Høyre mener at tallkarakterer fra 1 til 6 er en god vurderingsform så lenge det kombineres med utfyllende og tydelige tilbakemeldinger fra lærer om hvordan eleven kan forbedre seg. Det er lettere å klage på en konkret karakter enn en tilbakemelding fra læreren, det gjør at man enkelt vet hvordan man ligger an og det gjør det enklere å oversette vitnemålet sitt hvis man skal studere i utlandet.

 

Gå til politikk A-Å