Unge Høyre mener det er viktig å sikre biodiversitet, unik og urørt natur for fremtidens generasjoner. Vi vil sørge for tilstrekkelig vern av naturområder, for bevaring av biologisk mangfold, og kulturlandskap. Dette må skje sammen med lokale aktører og det skal legges vekt på lokaldemokratiet ved vern av områder.. Naturen er til for og brukes og det bør derfor opprettes flere nasjonalparker. Nasjonalparker sikrer allmennheten tilgangen til viktige naturområder. Myndighetene må tilrettelegge for en mer bærekraftig bruk av de mest populære turistmålene.

Gå til politikk A-Å