Integrering er den viktigste oppgaven etter at opphold er innvilget. Unge Høyre mener det er viktig å ha en godt tilpasset introduksjonsordning hvor utdanning og arbeid står i sentrum. Det må bli lettere å fullføre utdanningen og vi må bli flinkere til å tilpasse tilbudet til den enkelte flyktning. Kommunene må også følge opp ansvaret de har for integreringen av flyktninger, i større grad enn i dag. Integrering betyr også en omfavnelse av viktige verdier som menneskerettigheter, likestilling og demokrati. Unge Høyre vil derfor styrke innsatsen til bekjempelse av ekstremisme og sosial kontroll.

Gå til politikk A-Å