Unge Høyre slutter resolutt opp om menneskerettighetene og våre folkerettslige forpliktelser til å beskytte mennesker på flukt. Samtidig må den totale innvandringen til Norge søkes tilpasset samfunnets kapasitet til vellykket integrering. Unge Høyre vil derfor føre en rettferdig og forutsigbar asylpolitikk. Vi må samtidig styrke integreringen, slik at flere kan forsørge seg selv og delta i samfunnet. Store utfordringer må verdenssamfunnet løse i fellesskap. Vi mener derfor det er behov for mer globalt samarbeid og norsk lederskap på flyktningfeltet.

Gå til politikk A-Å