Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, alder og funksjonsnedsettelser. Det er statens oppgave å sikre reelle like muligheter, også i arbeidslivet. Statlige tiltak som gir fordeler eller favoriserer enkelte grupper bør også begrenses. Med en gang en gruppe får en fordel, gjør de det til fordel for noen andre. Det viktigste er at alle har akkurat de samme mulighetene til å bli det de ønsker, og da blir det feil å kvotere eller favorisere enkelte grupper.

Gå til politikk A-Å