For at det norske utdanningssystemet skal være konkurransedyktig, og tilby kvalifisert arbeidskraft i fremtiden, må de ulike studiene være av høy kvalitet. Studenter ved norske utdanningsinstitusjoner skal erfare at utdanningen deres gir rom for en allmenndannende utvikling samtidig som den gjør studentene skikket til å møte arbeidslivets utfordringer.

Les mer om vår høyere utdanningspolitikk her.

Gå til politikk A-Å