Grønne sertifikater er en norsk-svensk teknologinøytral ordning for å øke produksjonen av fornybar kraft. Det gjør at vanlige forbrukere og kraftleverandørene er med på å finansiere utbyggingen av fornybar kraftproduksjon. Det er bra for klimaet og det er bra for innbyggerne. Unge Høyre mener ordningen er fornuftig og vil videreføre den. Det bør inngås avtaler med flere lang om deltakelse i avtalen.

Gå til politikk A-Å