Unge Høyre mener det er unødvendig med tre forvaltningsnivå i Norge. Det fører til unødvendig byråkrati, unødvendige utgifter og uklare ansvarsområder. Derfor vil Unge Høyre legge ned fylkeskommunen og overføre mye av oppgavene og finansieringen til kommunene.

Gå til politikk A-Å