Unge Høyre mener at elevene selv skal få bestemme hvilken skole de ønsker å gå på.

I dag er det slik at mange elever er nødt til å gå på nærskolen sin når de skal begynne på videregående. Sånn bør det ikke være. Du vet best selv hvilken skole og linje du vil gå på. Derfor skal selvfølgelig du ta dette valget, ikke en politiker eller byråkrat som bestemmer det ut i fra postnummeret ditt. Unge Høyre vil derfor ha fritt skolevalg over hele landet.

Gå til politikk A-Å