Unge Høyre mener at elevene selv skal få bestemme hvilken skole de ønsker å gå på.

Det finnes mange gode grunner til å ha lyst til å gå på en annen videregående skole enn den som tilfeldigvis ligger nærmest. Kanskje man har blitt mobbet og har lyst til å komme seg vekk. Kanskje har man venner et annet sted, eller kanskje er det så enkelt som at man har lyst til å prøve noe nytt. Med fritt skolevalg kan elevene selv velge skole uansett hva grunnen skulle være.

I dag er det fritt skolevalg på tvers av fylkesgrenser, men det er opp til fylkeskommunen å bestemme om det skal være fritt skolevalg innad i en kommune. Det synes vi er urettferdig. Alle elever fortjener retten til å velge skole selv.

Gå til politikk A-Å