Friheten til å velge selv hvilket helsetilbud man ønsker, står sentralt i Unge Høyres politikk. Fritt behandlingsvalg gjør det mulig for pasienter å velge fritt hvilket sted man ønsker å behandles innen rus, psykiatri og sykehus. Før regjeringen innførte fritt behandlingsvalg var det kun de med tykk lommebok som hadde denne valgfriheten, men med fritt behandlingsvalg sikres alle valgfrihet – og staten tar regningen.

Gå til politikk A-Å