Alle elever bør ha mulighet til å velge en skole som passer dem. For å få et mer mangfoldig skoletilbud vil Unge Høyre ha flere friskoler.

Unge Høyre mener kvaliteten på skolen er viktigere enn hvem som driver den. For oss er det det samme om skolen er offentlig eller privat drevet, det viktigste er at skolen er bra. Friskoler kan gi elevene mulighet til å velge litt annerledes, og det synes vi bør være helt greit. Unge Høyre vil at alle som ønsker å tilby undervisning innenfor skolelovens grenser skal få støtte fra det offentlige. På den måten blir skoletilbudet bedre og bredere, og elevene får mer valgfrihet. Det tjener elevene på, og det tjener den offentlige skolen på.

Gå til politikk A-Å