Unge Høyre vil sikre et forsvar som er i stand til å beskytte sine egne innbyggere. Det krever at Norges forsvar bygges på forsvarsfaglige beslutninger, og ikke politiske kompromiss eller distriktspolitiske hensyn. Norge skal fortsatt være en sterk internasjonal alliansepartner som på det forsvars- og sikkerhetspolitiske plan er med på å sikre fred, trygghet og stabilitet. Norge skal bidra i internasjonale operasjoner hvor det er grove overgrep mot sivilbefolkningen.

Gå til politikk A-Å