Unge Høyre vil investere mer i forskning for at samfunnsutviklingen skal skje på best mulig måte og for at beslutninger skal tas på best mulig grunnlag. Satsning på forskning øker kunnskapen og kompetansen om samfunnet rundt oss, om ny teknologi og alternativer for å sikre en grønnere fremtid. Unge Høyre mener at også private aktører har et ansvar for å bidra til finansiering av forskning. Incentivordninger som gaveforsterkning og skattefritak må styrkes med mål om å øke private bidrag til forskning.

Gå til politikk A-Å