For å løse klimaproblemene må vi satse mer på fornybar teknologi slik at vi kan leve miljøvennlig og ha økonomisk vekst.
Klimaendringene vil spesielt ramme verdens aller fattigste. Spesielt utfordrende er det at disse menneskenes vei ut av fattigdom går gjennom høyere energiforbruk og dermed økte klimautslipp. Unge Høyre velger likevel å være optimister – teknologioptimister. Vi tror det er mulig å løse klimaproblemene samtidig som flere hundre millioner mennesker får økt levestandard. Noe av det viktigste er å satse på fornybar energi. Unge Høyre jobber for å styrke forskningen på fornybar energi. Et skritt på veien er de grønne sertifikatene og satsning på nye forbybare energikilder.

Gå til politikk A-Å