For å løse klimakrisa må vi erstatte forurensende energikilder som kull, gass og olje med grønne, fornybare energikilder som ikke forurenser. For eksempel er vann-, vind- og solkraft gode kilder til fornybar energi. Da kan vi leve miljøvennlig og samtidig ha økonomisk vekst.

Klimaendringene vil spesielt ramme verdens aller fattigste som ikke har ressurser til å gjøre dyre tiltak for å beskytte seg mot klimaendringene. Verdens fattigste er også mennesker på vei ut av fattigdom som har behov for å øke sitt energiforbruk for å få velstandsvekst. Vår felles oppgave er å sikre at det økte energiforbruket skjer gjennom fornybar energi og ikke forurensende energi og økte utslipp. Derfor trenger vi mer fornybar energi.

Unge Høyre tror det er mulig å løse klimaproblemene samtidig som flere hundre millioner mennesker får økt levestandard. Noe av det viktigste er å satse på mer og billigere fornybar energi. Unge Høyre jobber for å bygge ut mer fornybar energi i Norge, samtidig som vi vil bruke bistandspenger på å bygge fornybar energi i andre land. Hvis alle land gjør dette kan vi både løse klimakrisa og løfte mennesker ut av fattigdom.

Gå til politikk A-Å