Norge er ett av få land som fortsatt har formueskatt, og eneste land der den slår inn på et lavt nivå. Det gir en stor konkurranse ulempe for norske bedriftseiere fordi de må betale skatt på bedriften sin. Dette rammer særlig de små og mellomstorebedriftene, som utgjør 99% av alle bedriftene i Norge. Bonden må betale skatt på traktoren sin, og fiskeren må betale skatt på båten sin. Det er bekymringsfullt og Unge Høyre mener derfor at formueskatten må senkes og på sikt avvikles.

Gå til politikk A-Å