Unge Høyre mener at de forente nasjoner er et viktig organ for samarbeid på tvers av land, og at det positivt at FN høster stor respekt og legitimitet rundt i verden. Det er viktig for FNs ulike utviklingsprogrammer, og ikke minst for FNs arbeid for å redusere klimagassutslipp internasjonalt. Selv om FN gjør mye bra, så er ikke FN perfekt. Unge Høyre mener at FN bør reformeres for å effektivisere byråkratiet og bli mer handlekraftig i tråd med visjonen om fred, sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter.

Gå til politikk A-Å