Unge Høyre ønsker som hovedregel å hjelpe i nærområdene. Samtidig mener Unge Høyre at Norge bør ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt. Vi mener Norge først og fremst skal ta inn kvoteflyktninger, som er den mest utsatte gruppen.

De siste årene har antallet asylsøkere gått ned. Dette mener vi gir rom for å ta imot flere kvoteflyktninger fra FN-systemet og under andre EU-forordninger, og vil derfor øke antallet kvoteflyktninger så lenge asyltilstrømningen holder seg lav.

Unge Høyre vil også: 

  • Innføre en målsetting om at 80 % av asylsøknadene skal være endelig avgjort innen 21 dager.
  • Legge alderen ved søknadstidspunktet og ikke vedtakstidspunktet til grunn for hvilken status man får som asylsøker.
  • Innføre en foreldelsesfrist i statsborgersaker.
  • Sikre at etterkommere av asylsøkere som får tilbakekalt statsborgerskapet, ikke blir rammet.
  • Øke inntektsgrensen for å sikre at flere kvalifiserer til fri rettshjelp.
Gå til politikk A-Å