Sjømat er en av Norges viktigste eksportnæringer. Det skal det fortsette å være. Samtidig sliter fiskeri- og havbruksnæringen med blant annet lakselus, lokal forurensing ved anleggene og lakserømming som truer villaksbestanden.

Norge har foreløpig lykkes med en bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene.

For at det skal fortsette vil Unge Høyre:

  • Stille strenge krav til havbruksbedriftene både når det gjelder rømingssikring og lakselus i anleggene, samt pålegge sporing av laks.
  • Se på mulighetene for landbaserte oppdrettsanlegg.
  • Videreføre ordningen med kvotesystem for fangst av fisk og annen sjømat.
  • Sikre at mer av videreforedlingen av fisk skjer i Norge ved å jobbe for lavere tollsatser slik at transportbehovet reduseres og vi kan bruke råstoffet til fôringredienser og biodrivstoff.
Gå til politikk A-Å