Unge Høyre vil at Norge skal bli medlem av EU. Dette må skje etter en folkeavstemning. EU-prosjektet har sikret frihandel, stabilitet, fred og fremgang i Europa i over 60 år. EU tar mange beslutninger som påvirker Norge, og størstedelen av vår eksport går til EU. Da er det også viktig at vi får større mulighet til å påvirke EUs beslutninger. Det vil vi få med et EU-medlemskap.

EØS-avtalen er en av de viktigste avtalene Norge har inngått. EØS-avtalen sikrer tilgang til EUs indre marked, og sikrer større grad av frihandel på tvers av landegrensene. Unge Høyre mener at EØS-avtalen er det beste alternativet vi har så lenge vi ikke er et fullverdig medlem av EU.

Gå til politikk A-Å