Frihet for overvåkning er en helt nødvendig rettighet i et fritt samfunn, derfor er Unge Høyre sterkt kritisk til elektronisk overvåkning. Graden av elektronisk overvåkning i verden øker stadig, blant annet på grunn av terrorisme. For å være et fritt individ med muligheten til å kunne være seg selv er man avhengig av ikke å føle seg overvåket og mistenkeliggjort av staten. Unge Høyre er derfor motstander av og ønsker å begrense elektronisk overvåkning.

Gå til politikk A-Å