Unge Høyre er tilhenger av elektrifisering som klimatiltak. Elektrifisering betyr en overgang fra en energiform til elektrisitet. For eksempel jobber vi med å elektrifisere den norske bilparken fra diesel og bensin til el. Det er også mulig å elektrifisere jernbanen fra diesellokomotiv til elektriske lokomotiv. Unge Høyre mener det er viktig å sikre lavest mulig utslipp gjennom elektrifisering, fordi Norge er selvforsynt med klimavennlig vannkraft.

Gå til politikk A-Å