For å løse klimakrisa må verden erstatte forurensende energikilder som kull, olje og gass med fornybar energi. Da må vi maskiner og motorer som går på kull, gass og olje gå på ren strøm i stedet. Dette kalles elektrifisering.

Unge Høyre er tilhenger av elektrifisering som klimatiltak. For eksempel jobber vi med å elektrifisere den norske bilparken fra diesel og bensin til strøm. Vi skal også elektrifisere jernbanen fra diesellokomotiv til elektriske lokomotiv og industrien fra forurensende maskiner til maskiner som ikke forurenser. Unge Høyre mener det er viktig å sikre lavest mulig utslipp gjennom elektrifisering, fordi Norge er selvforsynt med klimavennlig vannkraft. Da trenger vi også mer fornybar energi.

Se også: Vannkraft, vindkraft, solenergi

Gå til politikk A-Å